Anunțuri

Anunț important – Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD IULIE 2020

Avand in vedere prevederile HG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare pentru implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, in perioada 07.07.2020-09.07.2020 si 14.07.2020-16.07.2020, se vor distribui pachete cu alimente si produse de igiena, urmatoarelor categorii de persoane inscrise pe listele initiale :

  1. A) persoanele carora le este stabilit, prin dispozitia scrisa a primarului, dreptul la venit minim garantat acordat in baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  2. B) familiile beneficiare de alocatie pentru sutinerea familiei acordata in baza Legii cu nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Titularii drepturilor mentionate la pct. A si B, se vor prezenta personal cu actul de identitate, la punctul de distribuire pentru ridicarea pachetelor, dupa urmatorul program :

– 07.07.2020-09.07.2020 intre orele  8.30-15.00

– 14.07.2020-16.07.2020 intre orele 08.30-15.00

Pachetele  cu produse alimentare si de igiena vor fi distribuite la Cantina Colegiului C. Istrati, situata pe B-dul N. Balcescu, nr. 45.

LA RIDICAREA PRODUSELOR BENEFICIARII VOR PURTA OBLIGATORIU MASCA DE PROTECTIE.

Anunț important – POAD IULIE 2020

Anunț – Dezbatere Publică proiect de hotarare referitor la Regulamentul privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei

Astăzi, 03 iunie 2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea, în data de 12 iunie 2020, ora 11.00, prin mijloace electronice, utilizând platforma online Zoom, a unei dezbateri  publice pentru proiectul de hotărâre privind Regulamentul privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina.

La dezbaterea publică este invitată să participe, orice persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc. cu mențiunea ca în vederea unei bune organizări, din partea persoanelor juridice, organizațiilor, presă etc. să existe înscris în dialog un singur reprezentant.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării dezbaterii publice a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 10 iunie 2020, ora 14.00, la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel: 0244/336134 (secretariatul institutiei), cu menţionarea dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii, a numelui participantului și a adresei de e-mail pe care îi va fi transmisă invitația pentru participarea online.

Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10 minute/asociaţie profesională sau, după caz, participant.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina, poate fi consultat pe site-ul Primăriei, secțiunea anunțuri, publicat în data de 14 mai 2020.

Anunț – Dezbatere Publică Regulament privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei

Anunț – Program 2020

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS ȘI PENTRU A EVITA RĂSPÂNDIREA ACESTUIA, PRECUM ȘI PENTRU PROTECȚIA SALARIAȚILOR ȘI CONTRIBUABILILOR SERVICIILE DE REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL VOR AVEA PROGRAM CU PUBLICUL ÎNTRE ORELE :

9.00 – 14.00 LUNI – JOI

9.00 – 12.00 VINERI

VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI PE CÂT POSIBIL ȘI CELELALTE CĂI DE COMUNICARE CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA.  (TELEFON (0244336134), FAX (0244371458), E-MAIL [email protected])

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE ȘI COLABORARE

Anunț – Program 2020

 

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna iulie 2020, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale în municipiul Câmpina pentru anul fiscal 2021, inițiat de Primarul municipiului Câmpina, ing. Tiseanu Horia Laurențiu.

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Anunț – Indemnizații nedeplasare stare alertă

AVÂND ÎN VEDERE NECESITATEA APLICĂRII ÎN CONTINUARE A MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI LIMITĂRE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU NOUL CORONAVIRUS, VĂ ÎNȘTIINȚĂM CĂ ÎN LUNA IUNIE 2020 ȘI ULTERIOR, CÂT SE PRELUNGEȘTE STAREA DE ALERTĂ INSTITUITĂ ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI PANDEMIEI COVID-19, NU MAI ESTE NECESAR  SĂ VĂ PREZENTATI LA SEDIUL NOSTRU PENTRU SEMNAREA LISTEI PERSOANELOR BENEFICIARE DE INDEMNIZAȚIE LUNARĂ, PLĂTITĂ DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA.

VĂ RUGĂM SĂ NE ÎNȘTIINȚAȚI TELEFONIC, ÎN MAXIM 48 DE ORE, CU PRIVIRE LA ORICE MODIFICARE DE NATURA A ATRAGE INCETAREA ACORDĂRII ACESTEI PRESTAȚII SOCIALE (SCHIMBARE DOMICILIU/MUTARE DIN LOCALITATE, SCHIMBAREA GRADULUI DE HANDICAP, DECES, ALTE SITUAȚII).

VĂ MULȚUMIM!

TELEFOANE DE CONTACT:

-0344.802.241

-0344.802.242

-0244.336.134

FAX: 0244.371.458

E-MAIL: [email protected]

Anunț – Indemnizații nedeplasare stare alertă

Anunț – APIA eliberării adeverințe aferente Campaniei 2020

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează beneficiarii că, începând din data de 15 mai 2020, eliberează adeverințe fermierilor care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

Mai mult, pentru a respecta în continuare regulile de distanțare socială și pentru a proteja sănătatea personalului propriu și a beneficiarilor, fermierii au posibilitatea de a solicita Agenției eliberarea adeverințelor prin mijloace electronice (telecomunicații). De asemenea, cu acordul fermierului, APIA transmite direct, prin mijloace electronice, instituțiilor bancare și non-bancare adeverințele eliberate.

Anunț – APIA eliberării adeverințe aferente Campaniei 2020

Anunț -Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna iunie 2020, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina, inițiat de membrii Comisiei de specialitate administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, Primăriei Municipiului Câmpina, până cel târziu la data de 28 mai 2020. Acestea se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poșta clasică, prin fax sau prin poșta electronică.

Anunț -Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Anunț – CARP Câmpina

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Câmpina organizează concurs pentru găsirea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului vacant de REFERENT CASIER pentru Sucursala Azuga.

CARP Câmpina are ca obiect de activitate prestarea de servicii și activități de întrajutorare, sprijinire materială, socială și culturală a membrilor săi.

Anunț CARP

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat