Anunțuri

Anunț Public – Reparații și Reabilitare Strada Calea Doftanei

Având in vedere că in perioada urmatoare se va semna contractul de execuție a lucrărilor de reparații și reabilitare pe strada Calea Doftanei, vă rugăm sa executați, dacă este cazul, toate lucrările de introducere, inlocuire sau reparații la rețelele de utilități publice.

Precizăm că după recepția la terminarea lucrărilor, nu se vor autoriza intervenții pe această stradă, pe toată perioada de garanție de 3 ani.

Anunț Reparații și Reabilitare Strada Calea Doftanei

Anunț – Informare Cetățeni Privind Combaterea Buruienii Ambrozia

Primăria Municipiului Câmpina anunță faptul că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a făcut publică o pagină specială de prezentare a ambroziei și a măsurilor de combatere a acestei plante alergene. La nivel legislativ, în Monitorul Oficial nr. 785/2018 a fost publicată HG nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Informare cetateni privind combaterea buruienii ambrozia

Anunț Public – Licitație cu strigare pentru inchirierea a 4(patru) spații comerciale, situate in incinta stațiilor de transport in comun din Municipiului Câmpina

Primăria municipiului Câmpina anunță organizarea urmatoarei licitații:

  • Licitație publică cu strigare pentru inchirierea a 4 (patru) spații comerciale (chioșcuri), in suprafață utilă de 2,50 m.p./fiecare, situate in incinta stațiilor de transport in comun din Municipiului Câmpina pentru activitați de comerț (presă, carte, produse alimentare ambalate, tutun, flori, băuturi răcoritoare, aparate pentru ceai, cafea, gheață si produse papetărie).

Anunt public licitatie inchiriere spatii comerciale

Anunț Public – Licitație vânzare teren in suprafață de 5.000,00 m.p., având destinație de desfășurare a activității de depozitare temporară deșeuri menajere

Primăria municipiului Câmpina anunță organizarea urmatoarei licitații:

  •     Vânzare prin licitație publică terenul in suprafață de 5.000,00 m.p., situat in Municipiul Câmpina, De604/I,T 21, Parcela P 620, Nr. cadastral 28188, CF 28188, având destinația de desfășurare a activitații de depozitare temporară a deșeurilor menajere provenite in urma procesului de selectare.

Anunt licitatie vanzare teren 5000 mp

Anunț – Informare fermieri din zona montană

În vederea informării şi promovării programelor de investiţii în zona montană privind înfiinţarea de: -centre de colectare şi/sau prelucrare lapte;
-centre de colectare, spălare şi prelucrare primară lână şi piei;
-centre de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură;
-stâne montane;
-unităţi de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii Instituţia Prefectului-judetul Prahova, vă invită pe data de 19 iunie 2019, orele 9,00 – 11,30 la Palatul Culturii – sala Marea Unire la o şedinţă de lucru în scopul identificării problemelor specifice zonei montane a judeţului.

Informare fermieri din zona montana

Anunț – Organizare Dezbatere Publică 19 iunie 2019

Astăzi, 12 iunie 2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea, în data de 19.06.2019, ora 14.00, la sediul instituției, situat în Câmpina, Bd.Culturii, nr.18, Sala de Ședință, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Criteriilor cu punctaj şi pragurile de punctaj pentru stabilirea încadrării fiscale a proprietarilor din intravilanul Municipiului Câmpina.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 17 iunie 2019, ora 14.00, la adresa de e-mail [email protected] ori la nr. Tel: 0244/336134 (secretariatul institutiei), cu menţionarea dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi în cazul asociaţiilor profesionale, a numărului şi numelui participanţilor.

Anunt Organizare Dezbatere Publica, 19 Iunie 2019

Anunț – Servicii PT si execuție lucrări pentru proiectul: Cresterea eficienței energetice in Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”

Servicii de elaborare a documentației tehnice faza PT, lucrari de construcții, instalații si echipamente tehnologice si funcționale, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrarilor pentru proiectul: „Cresterea eficienței energetice in Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati” – SMIS 118133″

Anunt Servicii PT si executie lucrari Cresterea eficientei energetice in Liceul Tehnologic Constantin Istrati

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat