Anunțuri

Anunț – Program ridicare deșeuri periculoase și voluminoase Câmpina și Băicoi – septembrie 2019

SC FLORICON SALUB SRL vă informează că în anul 2019 va desfășura în municipiul Câmpina și în orașul Băicoi, campaniile periodice de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere (deșeuri de ambalaje de la produse de igienizare, de exemplu: recipientele de la deodorante, spray-uri, diverse cosmetice, sampoane, săpunuri, detergenți, alte produse de curățenie ), ambalaje de la vopsea pe bază de ulei/solvenți (cutii de vopsea, recipiente de la diluanți/uleiuri auto), spray-uri, baterii si acumulatori portabili, becuri, tuburi fluorescente, tuburi halogen, respectiv a deșeurilor voluminoase (mobilier uzat: canapele, mese, scaune; deșeuri de echipamente electrice și electronice).

Deșeurile periculoase din deșeurile menajere se vor colecta direct de la utilizatori, prin “sistemul din poartă in poartă”, in zilele programate. Mentionăm că utilizatorii trebuie sa scoată aceste deșeuri in fața proprietății înainte de ora 08.00, în ziua programată.

Deșeurile voluminoase se vor colecta in zilele programate pe bază de comandă telefonică la numarul 0751 072 104, iar solicitările  telefonice se vor face anterior datei programate, de luni-vineri,  in intervalul orar 8.00 -14.00.

Anunț – Program ridicare deșeuri periculoase și voluminoase Câmpina și Baicoi -sept.2019

Anunț Public – Licitație Publică cu strigare pentru inchirierea a 3 spații comerciale situate in incinta stațiilor de transport in comun

Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații: Licitație Publică cu strigare pentru inchirierea a 3 spații comerciale situate in incinta stațiilor de transport in comun.

Anunț Licitație Publică cu strigare pentru inchirierea a 3 spații comerciale situate in incinta stațiilor de transport in comun

Anunț – Dezbatere Publică Modificare Prețuri S.C. Floricon Salub S.R.L

Astăzi, 07 august 2019, in conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică republicată Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea, in data de 22.08.2019, ora 13:00, la sediul instituției, situat in Câmpina, Bd.Culturii, nr.18, Sala de Ședință, a intâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizatorilor de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor.

In scopul eficientizării organizării și desfășurării intâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 20 august 2019, ora 14:00. la adresa de e-mail [email protected] ori la nr.tel: 0244/336134 (secretariatul instituției), cu menționarea dacă este cazul, a intenției de a prezenta verbal propuneri in cadrul dezbaterii și in cazul asociațiilor profesionale, a numărului și numele participanților.

Anunț – Dezbatere Publică Modificare Prețuri S.C. Floricon Salub S.R.L

 

 

Anunț Public – Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că in ședința ordinară din luna august 2019, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, inițiat de membrii Comisiei administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ ș.a.m.d.

Anunț Proiect hotărâre privind modificare tarife salubritate S.C. Floricon Salub S.R.L

 

Anunț – Atribuire in baza Legii 350/2005

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte in vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2019, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor neramburabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpina alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul cultural și de tineret și domeniul sportiv (sportul pentru toți), s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă.

Anunț de atribuire

Anunț – Informare cetățeni pestă porcină africană

Având în vedere confirmarea primului focar de pestă porcină africană (PPA) la o gospodarie familială din satul Poienarii Rali, comuna Poienarii Buchii și ținând cont de hotărârile Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență și ale Comitetului Local de Combatere a Bolilor Prahova, revenim prin a vă informa cu privire la aplicarea măsurilor privind combaterea PPA si a acțiunilor derulate care să conducă la  diminuarea pagubelor. Este mai eficient să prevenim decât să combatem.

Informare cetățeni pestă porcină

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat