Anunțuri

Anunț public – Lucrări str. 1 Decembrie si str. Mihail Kogălniceanu

Primăria municipiului Câmpina vă aduce la cunoştinţă că începând de astăzi, 04.11.2019, în municipiu vor începe următoarele lucrări:

  • Pe strada 1 Decembrie 1918 lucrări de modernizare, fapt pentru care, se va circula pe o singură bandă, iar parcarea autovehiculelor va fi interzisă în perioada 04.11- 07.11.2019;
  • Pe Bd. Carol I (din dreptul hotelului Muntenia până în dreptul CEC Bank) lucrări de canalizare din cauza cărora, va fi închisă câte o bandă pe ambele sensuri. Aceaşi situaţie, regăsindu-se şi pe strada Mihail Kogălniceanu (porţiune cuprinsă între Bd.Carol I şi strada Republicii). Închiderea este avizată pentru 30 de zile.

Poliţia Naţională cât şi Poliţia Locală Câmpina, recomandă pentru a evita blocajele în zona centrală folosirea rutelor ocolitoare ale porţiunii din Bd. Carol I pe care vor avea loc lucrări. Aici amintim, Strada Griviţei / strada Orizontului- strada Sondei – strada Ana Ipătescu.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

 

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre stabilire taxe și impozite locale 2020

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, cu sediul în Municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr.18, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna decembrie, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Câmpina, pentru anul fiscal 2020, înfințat de Primarul Municipiului Câmpina, domnul Tiseanu Horia Laurențiu.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, Primariei Municipiului Câmpina, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2019. Acestea se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin posta clasică, prin fax sau prin posta electronică.

Anunț consultare publică proiect hotărâre stabilire taxe și impozite locale 2020

Anunț – Sensul giratoriu Complex Fibec dinspre strada Pictor N.Grigorescu (Poiana Câmpina) închis

Vă aducem la cunoştinţă că de astăzi, 30.10.2019 până mâine, 31.10.2019 ora 12 intrarea în sensul giratoriu Complex Fibec dinspre strada Pictor N.Grigorescu (Poiana Câmpina) va fi închisă.

Propunem ca rute alternative:

Pentru sensul de mers dinspre Poiana Câmpina spre CâmpinaBd. Carol I, ruta pentru camioane va fi: Poiana Câmpina- strada Plevnei- strada Schelelor- Bd.Carol I- strada Orizontului iar pentru autoturisme: Poiana Câmpina- strada Pictor N.Grigorescu- strada Redutei- strada Rahovei – Carol I/ strada I.H.Rădulescu;

Pentru sensul de mers dinspre municipiul Câmpina – Bd. Carol I către Poiana Câmpina ruta va fi: Calea Doftanei – strada B.P.Haşdeu- strada Oituz- Bd. Carol I (cartier Câmpiniţa)- strada Rahovei- strada Redutei

Pentru sensul de mers dinspre DN1 către centrul municipiului Câmpina: Bd.Carol I- strada I.H.Rădulescu- strada B.P.Haşdeu- Calea Doftanei.

Anunț- Sensul giratoriu Complex Fibec dinspre strada Pictor N.Grigorescu (Poiana Câmpina) va fi închisă

 

Anunț – Închidere Strada Dealului

Având în vedere executarea lucrărilor de reabilitare strada Dealului – tronsonul intersecției cu Calea Doftanei, vă informăm că se închide traficul auto în perioada 24.10.2019 – 24.11.2019.

Menționăm că în această perioadă accesul pe strada Dealului se va face numai din str. Voila, cu excepția riveranilor care vor avea acces pietonal din Calea Doftanei.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă multumim pentru înțelegere.

Anunț – Închidere Strada Dealului

Consultare Publică A Cetățenilor Cu Privire La Spectacolele Publice

Conform prevederilor art.7 din Legea 52/ 2003 privind transparenţa decizională, Primăria Municipiului Câmpina a decis organizarea unei consultări publice a cetățenilor municipiului cu privire la acest subiect, solicitând sprijinul publicului interesat, pentru a participa activ cu propuneri si/ sau completari la ideea de spectacol public organizat pe teritoriul municipiului Campina. Aşadar, punem la dispoziţie  întrebări, la care să puteţi răspunde.

Cei interesați pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest subiect, Primăriei Municipiului Câmpina, pâna cel târziu pe data de 11 noiembrie 2019. Acestea pot fi depuse în scris, la Registratura Primăriei, pot fi transmise prin poșta clasică, prin fax sau poşta electronică ([email protected]) sau decupând talonul special pregătit în ultimul număr al ziarului InfoCâmpina (talon ce după completare va fi adus în urna ce se va regăsi la sediul Primăriei municipiului Câmpina – Centrul Informare Cetăţeni).

CONSULTARE PUBLICA SPECTACOLE MUN.CAMPINA

Anunț – Dispoziție privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza Municipiului Câmpina in vederea organizării și desfașurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea nr.370/20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile art.20, alin.(5) și art. 120 din Legea nr.208/20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

În baza punctului 67 din Anexa – Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, aprobat prin H.G. nr.81/2009;

În temeiul art. 155, alin. (1), lit.”a”, alin.(2), lit.”b” si art. 196, alin.(l), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție:

Art.unic. – Aprob delimitarea secțiilor de votare de pe raza Municipiului Câmpina în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Presedintele României din anul 2019, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Dispozitie delimitare sectii votare alegeri Presedintele Romaniei

Anunț – Autor Încălzire 2019

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 14.10.2019  se vor distribui și primi cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezon rece 2019-2020. Solicitanții pot depune cereri pâna la data de 20.11.2019

Cererile vor putea fi procurate de la sediul Serviciului asistență socială situat pe bld. Culturii, nr. 27.

Cererile completate, însoțite de actele doveditoare vor fi depuse astfel:

  • Cele pentru gaze și energie electrică la sediul Direcției asistență socială
  • Cele pentru lemne la sediul Primăriei mun. Câmpina, Ghișeul de relații cu publicul

PROGRAM DE LUCRU

LUNI  – JOI   orele: 8.00- 15.00

VINERI  orele: 8.00 – 13.00

PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR PENTRU ÎNCALZIREA LOCUINȚEI PENTRU TOATĂ PERIOADA SEZONULUI RECE (1.11.2019-31.03.2020) SOLICITAȚII POT DEPUNE CERERI PANA LA DATA DE 20.11.2019.

SE POT DEPUNE CERERI ȘI DUPĂ ACEASTĂ DATĂ DAR AJUTORUL VA FI ACORDAT ÎNCEPAND CU LUNA URMATOARE DEPUNERII CERERII .

ACTE DOVEDITOARE CE VOR INSOŢII CEREREA

CUANTUMURI INCALZIRE CU GAZE

CUANTUMURI INCALZIRE CU ENERGIE ELECTRICA

CUANTUMURI INCALZIRE CU LEMNE

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat