Anunțuri

Informare – Hotărârea nr. 62 din 16.10.2020

Prin Hotărârea nr. 62/16.10.2020 a C.J.S.U. Prahova , în funcție de rata de incidență cumulativă a COVID 19 la 1000 de locuitori, au fost dispuse următoarele:

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori purtarea măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii.

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

Administratorii sau proprietarii spaţiilor publice deschise din aceste localități vor afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Din data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, se dispune:

– activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6:00-23:00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispune:

– activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului .

Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile depășește 3/1000 de locuitori, se dispune:

– activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; se permite, de asemenea, prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă .

Informare – Hotărârea nr. 62 din 16.10.2020

Anunț – Ajutor Încălzire Sezon Rece 2020-2021

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 19.10.2020, se vor distribui si primi formularele de cereri pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței pentru sezonul rece 2020-2021.

Formularele de cereri vor putea fi procurate de la sediul Direcției de Asistență Socială-Serviciul Asistență Socială, din B-dul Culturii nr. 27, sau pot fi descărcate de pe website-ul Primăriei, secțiunea -Formulare Compartiment Asistență Socială-”Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.

Cererile completate, însoțite de actele doveditoare vor fi depuse astfel:

 • Cele pentru ajutorul de încălzire cu gaze și energie electrică – la sediul Direcției Asistență Socială (B-dul Culturii nr. 27), de luni-joi între orele 8-14, vineri între orele 8-13;
 • Cele pentru ajutorul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, cărbuni) – la sediul Primăriei Câmpina (B-dul Culturii nr. 18), Ghișeul de relații cu publicul, de luni-joi între orele 8-14, vineri între orele 8-13.

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru tot sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021 cererile vor fi depuse până la data de 20.11.2020.

Pentru cererile depuse după data de 20 a lunii, acordarea ajutorului de încălzire se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Comunicat De Presă Ajutor Încălzire Sezon Rece 2020-2021

Acte Doveditoare Ce Vor Însoți Cererea

Cuantumuri Încălzire Cu Gaze

Cuantumuri Încălzire Cu Energie Electrică

Cuantumuri Încălzire Cu Lemne

 

Informare CLSU

Comitetul Local Pentru Situații de Urgență Câmpina va informează ca prin Hotărârea nr. 60/13.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova au fost dispuse măsuri pentru Virusul SARS-Cov-2.

Informare CLSU

 

Anunț – Licitație închiriere teren 10 mp în vederea amplasării unei rulote/autorulote de tip comercial

Primăria Municipiului Câmpina scoate la licitație publică teren în vederea închirierii. Obiectul închirierii constă în transmiterea obligației și a dreptului de exploatare a unui teren în suprafața de 10,00 m.p., situat în Municipiul Câmpina, în zona OMV Petrom – str.Erupției – B-dui Nicolae Bălceseu, în vederea amplasării unei rulote/autorulote de tip comercial, pentru desfășurarea activității de alimentație publică, inventariat în domeniui public.

Anunț – Licitație închiriere teren 10 mp în vederea amplasării unei rulote

Anunț – Licitație concesionare teren 3663 mp

Obiectul concesionării constă în transmiterea obligației și a dreptului de exploatare a terenului, în suprafață de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului de înot descoperit, format din bazin mare – Nr.Cadastral/CF 23503-C1 și bazin mic – Nr.Cadastral/CF 23503-C2, precum și a terenului amenajat pentru minifotbal, în suprafață de 1.191,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23502, situate în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.50 , inventariate în domeniul
public.

Anunț – Licitație concesionare teren 3663 mp

Anunț – Obligativitate purtare mască de protecție

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Câmpina vă aduce la cunoștință că urmare a Hotărârii nr. 55 din 07.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție , astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani aflate pe o rază de 50 m în jurul unităților de învățământ

Pentru semnalizarea corespunzătoare a acestor zone vor fi amplasate indicatoare cu autocolante informative “Purtarea măștii de protecție este obligatorie“ la intrarea în aceste zone .

Anunț – Obligativitate purtare mască de protecție

Anunț – Selecție partener înființare centru comunitar integrat medico – social

Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și implementării/depunerii cererilor de finanțare aferente înființării și operaționalizării CENTRULUI COMUNITAR  INTEGRAT MEDICO-SOCIAL- CÂMPINA, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpina, finanțat din Programul Operațional Regional.

Anunț selecție partener

Anexe ale anunțului:

 1. Scrisoare de intenție
 2. Fișă partener
 3. Declarație de eligibilitate
 4. Declarație capacitate financiară și operațională
 5. Declarație evitarea conflictului de interese
 6. Angajament cofinanțare
 7. Grilă evaluare și selecție parteneri

Anunț – Program SPCLEP

Pentru obținerea cărții de identitate, în vederea alegerilor electorale din 27 septembrie 2020, cetățenii sunt invitați să se prezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei din mun. Câmpina, b-dul Culturii, nr. 27, în vederea depunerii cererii pentru eliberarea cărții de identitate, și preluării imaginii titularului, susținută de documentele prevăzute de OUG nr. 97/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005 și Hotărârea nr. 1375 din 4.10.2006 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Sunt invitate la Serviciul public comunitar local de evidența persoanei mun. Câmpina persoanele care se găsesc în următoarele situații:

 1. persoanele posesoare de cărți de identitate expirate,
 2. persoanele care au actele de identitate pierdute, furate, deteriorate.
 3. persoanele care au împlinit 18 ani și care nu sunt în posesia cărții de identitate.

Program de lucru cu publicul în săptămâna 21.09.2020 – 27.09.2020

LUNI                21.09.2020  8:00 – 16:00

MARȚI             22.09.2020  8:00 – 16:00

MIERCURI       23.09.2020  8:00 – 18:00

JOI                   24.09.2020  8:00 – 16:00

VINERI             25.09.2020  8:00 – 13:00

SÂMBĂTĂ       26.09.2020  8:00 – 16:00

DUMINICĂ       27.09.2020  7:00 – 21:00

Anunț – Program SPCLEP

Anunț – Mutare secție de votare (fosta rafinărie)

Având în vedere Dispoziția Primarului nr.388/12 septembrie 2020 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza Municipiului Câmpina în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, informăm cetățenii cu drept de vot cu domiciliul pe strada AL.L.Cuza și strada Milcovului că secția de votare care include aceste străzi (fosta S.C.STEAUA ROMÂNĂ – Cantina) s-a mutat la Școala Gimnazială Centrală (încăperea nr.9), cu sediul în Calea Doftanei, nr. 13, nr. acestei secții fiind 163.

Anunț – Mutare secție de votare (fosta rafinărie)

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat