Anunțuri

Anunț – Comunicat de presă plată ajutor de stat reducere acciză motorină 2019

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrul Județean Prahova, aduce la cunostință opiniei publice că a început plata aferentă ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în perioadele 01.04 – 30.06.2019 (trimestrul II/2019) și 01.07 – 30.09.2019 (trimestrul III/2019) conform prevederilor HG nr. 1174/2014 și OMADR nr. 1727/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț – Comunicat de presa plata ajutor de stat reducere acciza motorina 2019

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 34, 57, 6 și 72 din UAT Câmpina pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa locului afișării publice: Oficiul Informare Cetățeni și Monitorizare a Procedurilor Administrative din cadrul Primăriei Mun. Câmpina, B-dul Culturii, nr. 18

Repere pentru identificarea locației: sediul Primăriei Câmpina este situat lângă Poliția Municipală Câmpina.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la: Oficiul de informare cetățeni şi electronic pe pagina de internet a ANCPI.

Alte indicații utile pentru cei interesați: telefon 0244/336134 – int. 220

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

 

Listă cu solicitanții indreptățiți să primească o locuință cu chirie din fondul locativ de stat 2020

Primăria Municipiului Câmpina vă prezintă lista cu solicitanții indreptățiți să primească o locuință cu chirie din fondul locativ de stat 2020.

Vor avea prioritate la repartizarea locuințelor cu 2 sau mai multe camere, familiile compuse din cel puțin două persoane, dintre care o persoana cu handicap și familiile formate din 3 sau mai mult de 3 persoane, în ordinea listei de priorități.

Lista cu solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta cu chirie din fondul locativ de stat 2020

Anunț public – Ajutoare Naționale Tranzitorii

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează că, la data de 28.01.2020, s-a autorizat la plată la nivel național peste 92% din numărul de fermieri eligibili ai Campaniei anului de cerere 2019, cu o sumă totală de 2.115.068.354.57 euro.

Precizăm că începand cu data de 21 ianuarie 2020 s-a demarat şi efectuarea plăților aferente Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) pentru vegetal şi zootehnie, la cursul de schimb valutar de 4.7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/03 din 01.10.2019.

Anunt – Ajutoare Nationale Tranzitorii

Anunț public – Campanie Colectare Deşeuri De Echipamente Electrice Și Electronice

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA, FLORICON SALUB SRL ȘI CCR LOGISTICS SYSTEM , organizează sâmbată 07.03.2020, între orele 9.00-12.00,  campania trimestrială de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, ocazie cu care se va organiza o tombolă cu premii constând în electrocasnice noi.

Astfel, cine doreşte să predea echipamentele electronice nefuncţionale sau depăşite tehnic, le poate aduce direct la sediul Floricon Salub SRL din Campina str.Oborului nr.6 sau pentru deşeurile mai mari (frigidere, maşini de spălat, televizoare) poate solicita telefonic la nr. 0728 256 899  ridicarea acestora de către autovehiculele Floricon Salub SRL. Solicitările se vor face anterior datei programate, de luni-vineri, în intervalul orar 8.00-14.00.

Numai cine preda deşeuri de echipamente electrice şi electronice în data de 07.03.2020 va putea câstiga prin tragere la sorți un aparat electrocasnic nou!

Anunt Campanie Colectare Deseuri De Echipamente Electrice Si Electronice

 

Raportul Anual Al Finanţărilor Nerambursabile Din Fondurile Publice Ale Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Câmpina Pentru Anul 2019

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 între autoritatea contractantă Municipiul Campina şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

Domeniul cultură/ sport/educație:

  1. Asociaţia Clubul Sportiv G.R.C Câmpina, proiectul: “Promovarea ramurilor de sport, nataţie, baschet, tenis în rândul tinerilor.”, valoarea finanţării 13.000 lei, finalizat;
  2. Asociaţia Inima Sfantă a lui Isus, proiectul: ”Binele din dreptul lor.”, valoarea finanţării 19.800 lei, finalizat
  3. Fundaţia Zamolxes, proiectul: „Festivalul Tineretului ediţia a XIII-a”, valoarea finanţării 25.000 lei, finalizat
  4. Asociaţia Sportivă Sportul Câmpina, proiectul: „Sportul pentru Toţi” valoarea finanţării 43.000 lei, finalizat
  5. Asociaţia Glasul Autismului Câmpina, proiectul: „Câmpina Open MTB – Race For Autism” valoarea finanţării 20.000 lei, finalizat
  6. Asociaţia Părinţilor Elevilor din Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu Câmpina, proiectul: „CNNG 100 – Sport”, valoarea finanţării 15.000 lei, finalizat
  7. Asociaţia Părinţilor Elevilor din Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu Câmpina, proiectul: „100 de ani, Împreună!” valoarea finanţării 13.927 lei, finalizat

Raportul Anual Al Finantarilor Nerambursabile Din Fondurile Publice Ale Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Campina Pentru Anul 2019

 

Anunț public – Produse de igienă Uniunea Europeană

Având în vedere prevederile HG nr.784/2018 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, și finalizarea distribuirii produselor de igienă în cadrul POAD pe listele inițiale cuprinzând beneficiarii de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii cu nr. 277/2010, vă aducem la cunostință că în perioada 11.02.2020 – 13.02.2020 între orele 8:30-15:.00 se vor distribui produsele de igienă, pe listele de suplimentare (cuprinzând persoane aflate temporar în situații critice de viată) la Cantina Colegiului C. Istrati, situată în Câmpina, B-dul N. Bălcescu, nr.45.

Pentru înscriere pe listele de suplimentare, persoanele interesate sunt rugate să depună cerere și actele doveditoare eligibilității, până la data de 07.02.2020 la registratura Primăriei Câmpina.

Anunt – Produse de igiena Uniunea Europeana

Anunț public – Târgul Mărțișorului

Primăria Municipiului Câmpina anunță:

–  cererile în vederea ocupării unui amplasament pentru “Târgul de Mărțișor” se vor depune pană la data de 07.02.2020.

– tragerea la sorți privind atribuirea  amplasamentelor pentru “Târgul de Mărțișor” aferent anului 2020, va avea loc în data de 18 Februarie 2020, ora 09:30, la Casa Tineretului, Sala mare de spectacole.

Anunț – Târg Mărțișor

Informare – Gripa Aviară A Fost Confirmată În România La Păsările Domestice Din Exploatațiile Comerciale

Pentru a preveni apariția unor focare de gripă aviară la păsările domenstice din gospodăriile populației, trebuiesc luate în regim de urgență măsuri.

Orice modificare aparută în starea de sănătate a păsărilor, se va anunța de urgență la Primărie și la DSVSA Prahova, la numărul de telefon 0244.571.751.

Informare – Gripa Aviară

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat