Anunțuri

Anunț mediu – Spital Voila

Spitalul de Psihiatrie Voila din Municipiul Câmpina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA TEȚELEI NOI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ȘI RETEHNOLOGIZAREA STAȚIEI DE EPURARE” propus a fi amplasat în Municipiul Câmpina, strada Voila nr. 114.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – SPITAL DE PSIHIATRIE VOILA

Anunț – ADPP

Începând cu data de 26.01.2021 se închide circulația în totalitate (cu excepția riveranilor) pe o lungime de aproximativ 100 m pe tronsonul Str. Col. Er. Oprescu Adrian până în intersecție cu Str. Victor Babeș, între orele: 10.00 – 18.00, pentru o perioadă de 30 de zile.

Anunț ADPP

Informare – Hotărârea nr. 90 din 28.12.2020

În conformitate cu Hotărârea nr. 90/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova , Municipiul Câmpina  se încadrează în intervalul de referință a  incidenței ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 1,5 și mai mică sau egală 3 cazuri/1000 locuitori , respectiv  1,95 .

 Prevederile Hotărârii nr.90/2020 a CJSU intră în vigoare începând cu data de 29 decembrie 2020 și sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile.

Informare – Hotărârea nr. 90 din 28.12.2020

Anunț – Târg de Crăciun 2020

Primăria Municipiului Câmpina vă aduce la cunoștință următoarele:

Având în vedere HG nr. 1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Râmaniei începand cu data de 14 decembrie 2020 cu înca 30 zile, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, Târgul de Crăciun nu se va mai organiza în acest an.

Anunț – Târg de Crăciun 2020

Anunț – Consultarea publicului pentru proiectul de hotărâre cu stabilirea taxelor şi impozitelor locale 2021

Având în vedere Referatul de aprobare nr.25.876/10 noiembrie 2020 a Primarului Municipiului Câmpina – dl. Moldoveanu loan Alin, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Câmpina, pentru anul fiscal 2021.

Consiliul Local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Anunț – Consultarea publicului pentru proiectul de hotărâre cu stabilirea taxelor şi impozitelor locale 2021

Anunț – Program ridicare gunoi menajer în perioada Sărbătorilor de Iarnă

ÎN ATENȚIA,

         ABONAȚILOR FLORICON SALUB S.R.L. CÂMPINA

Programul de colectare a deșeurilor în perioada Sărbătorilor de Iarnă, va fi următorul:

25.12.2020 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor menajere al acestei zile se va efectua pe data de 23.12.2020;

– 01.01.2021 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor menajere al acestei zile se va efectua în data de 30.12.2020;

– 26.12.2020 – zi liberă, programul de colectare a deșeurilor reciclabile al acestei zile se va efectua în data de 09.01.2021 -sacul galben + sacul verde.

– 25.12.2020 -zi liberă, programul de colectare a deșeurilor vegetale al acestei zile se va efectua în data de 18.12.2020.

În restul zilelor se desfășoară program normal de colectare a deșeurilor.

Anunț – Program ridicare gunoi menajer în perioada Sărbătorilor de Iarnă

Click to listen highlighted text!