Raportul Anual Al Finanţărilor Nerambursabile Din Fondurile Publice Ale Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Câmpina Pentru Anul 2019

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 între autoritatea contractantă Municipiul Campina şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

Domeniul cultură/ sport/educație:

  1. Asociaţia Clubul Sportiv G.R.C Câmpina, proiectul: “Promovarea ramurilor de sport, nataţie, baschet, tenis în rândul tinerilor.”, valoarea finanţării 13.000 lei, finalizat;
  2. Asociaţia Inima Sfantă a lui Isus, proiectul: ”Binele din dreptul lor.”, valoarea finanţării 19.800 lei, finalizat
  3. Fundaţia Zamolxes, proiectul: „Festivalul Tineretului ediţia a XIII-a”, valoarea finanţării 25.000 lei, finalizat
  4. Asociaţia Sportivă Sportul Câmpina, proiectul: „Sportul pentru Toţi” valoarea finanţării 43.000 lei, finalizat
  5. Asociaţia Glasul Autismului Câmpina, proiectul: „Câmpina Open MTB – Race For Autism” valoarea finanţării 20.000 lei, finalizat
  6. Asociaţia Părinţilor Elevilor din Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu Câmpina, proiectul: „CNNG 100 – Sport”, valoarea finanţării 15.000 lei, finalizat
  7. Asociaţia Părinţilor Elevilor din Colegiul Naţional Nicolae Grigorescu Câmpina, proiectul: „100 de ani, Împreună!” valoarea finanţării 13.927 lei, finalizat

Raportul Anual Al Finantarilor Nerambursabile Din Fondurile Publice Ale Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Campina Pentru Anul 2019

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat