Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dispoziție stabilire locuri afişaj electoral alegeri locale

Având în vedere referatul nr. 25.506/5 noiembrie 2020 al Serviciului administrației publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă, prin care propune stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020;

În conformitate cu prevederile art. 79, alin. (1) din Legea nr. 208/20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza punctului 95 din Anexa – Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin H.G. nr.745/2020;

În baza art. 155, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.

Dispoziție stabilire locuri afişaj electoral alegeri locale

Sari la conținut Click to listen highlighted text!