Dispoziție privind delimitarea secțiilor de votare în municipiul Câmpina

În conformitate cu dispozițiile art. 20, alin.(5) și art. 120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modiflcările și completările ulterioare;
În baza punctului 74 din Anexa – Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, aprobat prin H.G. nr.576/2020;
În temeiul art. 155, alin.(l), lit.”a”, alin.(2), lit”b” și art. 196, alin.(l), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modiflcările și completările ulterioare,
Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.

Dispoziție privind delimitarea secțiilor de votare în municipiul Câmpina

Click to listen highlighted text!