Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dispoziție delimitare secții de votare pe raza municipiului Câmpina

În conformitate cu dispozițiile art.20, alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza punctului 93 din Anexa – Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin H.G. nr.745/2020;

În temeiul art.155, alin.(l), lit „a”, alin.(2), lit”b” si art. 196, alin.(l), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.

Dispoziție delimitare secții de votare pe raza municipiului Câmpina

Click to listen highlighted text!