Anunț – Selecție partener înființare centru comunitar integrat medico – social

Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și implementării/depunerii cererilor de finanțare aferente înființării și operaționalizării CENTRULUI COMUNITAR  INTEGRAT MEDICO-SOCIAL- CÂMPINA, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Câmpina, finanțat din Programul Operațional Regional.

Anunț selecție partener

Anexe ale anunțului:

  1. Scrisoare de intenție
  2. Fișă partener
  3. Declarație de eligibilitate
  4. Declarație capacitate financiară și operațională
  5. Declarație evitarea conflictului de interese
  6. Angajament cofinanțare
  7. Grilă evaluare și selecție parteneri
Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat