Anunț Public – Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că in ședința ordinară din luna august 2019, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizatorilor serviciului de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, inițiat de membrii Comisiei administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ ș.a.m.d.

Anunț Proiect hotărâre privind modificare tarife salubritate S.C. Floricon Salub S.R.L

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat