Anunț -Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna iunie 2020, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina, inițiat de membrii Comisiei de specialitate administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, Primăriei Municipiului Câmpina, până cel târziu la data de 28 mai 2020. Acestea se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poșta clasică, prin fax sau prin poșta electronică.

Anunț -Proiect aprobare Regulament organizare,conducere și coordonare activități gospodărie

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat