Anunț – Program întreruperi consumatori alimentați din PTZ 65 Câmpina

În conformitate cu  autorizația de construire nr.71/2020 emisă de Primăria Câmpina, SDEE Ploiești – DCE Câmpina execută lucrări de modernizare a PTZ 65 Câmpina și LEA 0.4 KV aferentă, respectând prevederile proiectului nr.190524-5/2019. Pentru efectuarea acestor lucrări este necesară întreruperea cu energie electrică a unor porțiuni de rețea, după cum urmează:

Anunț – Program întreruperi consumatori alimentați din PTZ 65 Câmpina

Click to listen highlighted text!