Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț – Privind îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inlcusiv Romi

Municipiul Câmpina, dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect în cadrul Programului „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, APELUL DE PROIECTE NR.1 „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

Anunț selecție partener

Metodologie selecție partener

Anexa 1 – Cerere de participare

Anexa 2 – Fișă selecție partener

Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere privind situațiile de excludere

Anexa 4 – Declarație de angajament privind capacitatea financiară și operațională

Anexa 5 – Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație de consimțământ

Anexa 7 – Criterii de evaluare

Sari la conținut Click to listen highlighted text!