Anunț – Organizare Dezbatere Publică 19 iunie 2019

Astăzi, 12 iunie 2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea, în data de 19.06.2019, ora 14.00, la sediul instituției, situat în Câmpina, Bd.Culturii, nr.18, Sala de Ședință, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Criteriilor cu punctaj şi pragurile de punctaj pentru stabilirea încadrării fiscale a proprietarilor din intravilanul Municipiului Câmpina.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 17 iunie 2019, ora 14.00, la adresa de e-mail [email protected] ori la nr. Tel: 0244/336134 (secretariatul institutiei), cu menţionarea dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi în cazul asociaţiilor profesionale, a numărului şi numelui participanţilor.

Anunt Organizare Dezbatere Publica, 19 Iunie 2019

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat