Anunț – Dispoziție privind stabilirea contravalorii extrasului din registrul electoral

Avand in vedere referatul Directiei economice inregistrat sub nr.10.384/13 mai 2019 privind stabilirea contravalorii extrasului din registrul electoral, cuprinzand alegatorii de pe raza Municipiului Campina, Primarul Municipiului Campina emite prezenta dispozitie.

Dispozitie stabilire contravaloare extras registru electoral

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat