Anunț – Dispoziție privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza Municipiului Câmpina in vederea organizării și desfașurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

În conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea nr.370/20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile art.20, alin.(5) și art. 120 din Legea nr.208/20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

În baza punctului 67 din Anexa – Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, aprobat prin H.G. nr.81/2009;

În temeiul art. 155, alin. (1), lit.”a”, alin.(2), lit.”b” si art. 196, alin.(l), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție:

Art.unic. – Aprob delimitarea secțiilor de votare de pe raza Municipiului Câmpina în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Presedintele României din anul 2019, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Dispozitie delimitare sectii votare alegeri Presedintele Romaniei

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat