Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna iulie 2020, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale în municipiul Câmpina pentru anul fiscal 2021, inițiat de Primarul municipiului Câmpina, ing. Tiseanu Horia Laurențiu.

Anunț – Consultare publică proiect hotărâre indexare taxe și impozite pentru anul 2021

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat