Anunț – Dezbatere publica Proiect hotărâre atribuire serviciu de gestionare câini fără stăpân

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, cu sediul in Municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr.18, va aduc la cunoștința faptul ca in ședința ordinara din luna aprilie, se va supune dezbaterii si aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica deschisa a Serviciului public pentru gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Câmpina, inițiat de membrii Comisiei administrație publica locala, juridic, relații cu publicul, servicii s,i comerț, munca §i probleme sociale, spațiu locativ s.a.m.d..

Proiect_hotarare_concesionare_Serv_gest_caini

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat