Anunț – Dezbatere Publică proiect de hotarare referitor la Regulamentul privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei

Astăzi, 03 iunie 2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea, în data de 12 iunie 2020, ora 11.00, prin mijloace electronice, utilizând platforma online Zoom, a unei dezbateri  publice pentru proiectul de hotărâre privind Regulamentul privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina.

La dezbaterea publică este invitată să participe, orice persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc. cu mențiunea ca în vederea unei bune organizări, din partea persoanelor juridice, organizațiilor, presă etc. să existe înscris în dialog un singur reprezentant.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării dezbaterii publice a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 10 iunie 2020, ora 14.00, la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel: 0244/336134 (secretariatul institutiei), cu menţionarea dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii, a numelui participantului și a adresei de e-mail pe care îi va fi transmisă invitația pentru participarea online.

Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10 minute/asociaţie profesională sau, după caz, participant.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei, în Municipiul Câmpina, poate fi consultat pe site-ul Primăriei, secțiunea anunțuri, publicat în data de 14 mai 2020.

Anunț – Dezbatere Publică Regulament privind organizarea, conducerea și coordonarea activităților de gospodărie, înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățeniei

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat