Anunț dezbatere publica Proiect de hotărâre ajustare tarife SC FLORICON SALUB SRL

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, cu sediul in Municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr.18, va aduc la cunoștință faptul ca in ședința ordinara din luna martie , se va supune dezbaterii si aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifului practicat de SC FLORICON SALUB SRL Câmpina pentru colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor menajere, inițial de membrii Comisiei administrație publica locala, juridic, relații cu publicul, servicii si comerț, munca si probleme sociale, spațiu locativ s.a.m.d.

Anunt_dezbatere_publica_Proiect_de_hotarare_ajustare_tarife_SC_FLORICON_SALUB

Click to listen highlighted text!