Anunț – Dezbatere Publică Modificare Prețuri S.C. Floricon Salub S.R.L

Astăzi, 07 august 2019, in conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (9) și (10) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică republicată Primăria Municipiului Câmpina anunță organizarea, in data de 22.08.2019, ora 13:00, la sediul instituției, situat in Câmpina, Bd.Culturii, nr.18, Sala de Ședință, a intâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizatorilor de salubrizare prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor.

In scopul eficientizării organizării și desfășurării intâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până la data de 20 august 2019, ora 14:00. la adresa de e-mail [email protected] ori la nr.tel: 0244/336134 (secretariatul instituției), cu menționarea dacă este cazul, a intenției de a prezenta verbal propuneri in cadrul dezbaterii și in cazul asociațiilor profesionale, a numărului și numele participanților.

Anunț – Dezbatere Publică Modificare Prețuri S.C. Floricon Salub S.R.L

 

 

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat