Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunţ de participare Legea nr. 350/2005

                           Serviciul Achiziţii Publice și Programe de Finanţare

 

Anunţ de participare

  UAT Municipiul Câmpina, cod fiscal 2843272, B-dul Culturii, Nr. 18, Câmpina, Jud. Prahova, tel. 0244/336134, fax 0244/371458, persoană de contact: Andreea Bucur, tel. 0722353110, e-mail: andreea.bucur@primariacampina.ro; programe@primariacampina.ro,

UAT Municipiul Campina invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură și de tineret; sportiv (sportul pentru toți); educație civică și mediu; social.

 

 1. UAT Municipiul Câmpina
 2. Cod fiscal: 2843272
 3. Adresa: B-dul Culturii, Nr. 18, Câmpina, Jud. Prahova
 4. Telefon: 0244/336134
 5. Fax: 0244/371458
 6. E-mail: andreea.bucur@primariacampina.ro
 7. Finanţarea nerambursabilă este de 120 000 lei și se acordă proiectelor din următoarele domenii:
 • domeniul cultură și de tineret
 • domeniul sportiv (sportul pentru toți)
 • domeniul educație civică și mediu
 • domeniul social.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Sursa de finanţare și valoarea: bugetul local, 120 000 lei.

8. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 04 iulie 2022, ora 12,00.

9. Durata proiectelor: anul 2022

10. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: B-dul Culturii, Nr.18, Registratura UAT Municipiul Câmpina

11. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 11.07.2022, ora 10, sediul  UAT Municipiul Câmpina

12. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada                      12 – 15.07.2022.

 

PRIMAR,

Ioan Alin Moldoveanu

 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 104/31.05.2022, partea a VI-a

FORMULARE SI ANEXE 

REGULAMENT LEGE 350

HOTARARE NR 92 MODIFICARE REGULAMENT LEGE 350

Sari la conținut Click to listen highlighted text!