Anunț – Atribuire in baza Legii 350/2005

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte in vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2019, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor neramburabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Câmpina alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul cultural și de tineret și domeniul sportiv (sportul pentru toți), s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă.

Anunț de atribuire

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat