Anunț – Consultare publică proiect hotărâre stabilire taxe și impozite locale 2020

Autoritățile Publice Locale ale Municipiului Câmpina, cu sediul în Municipiul Câmpina, B-dul Culturii nr.18, vă aduc la cunoștință faptul că în ședința ordinară din luna decembrie, se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Câmpina, pentru anul fiscal 2020, înfințat de Primarul Municipiului Câmpina, domnul Tiseanu Horia Laurențiu.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre, Primariei Municipiului Câmpina, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2019. Acestea se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin posta clasică, prin fax sau prin posta electronică.

Anunț consultare publică proiect hotărâre stabilire taxe și impozite locale 2020

Click pe difuzor pentru a asculta textul selectat